94.131.247.61

As of: Feb 06, 2023 12:22am UTC | Latest

Host

Attribute Value
ip 94.131.247.61
location.continent Europe
location.country Ukraine
location.country_code UA
location.city Kyiv
location.postal_code 03039
location.timezone Europe/Kyiv
location.province Kyiv City
location.coordinates.latitude 50.458
location.coordinates.longitude 30.5303
location.registered_country Ukraine
location.registered_country_code UA
location_updated_at 2023-01-28T21:41:20.905310Z
autonomous_system.asn 49720
autonomous_system.description GIGACLOUD-AS
autonomous_system.bgp_prefix 94.131.247.0/24
autonomous_system.name GIGACLOUD-AS
autonomous_system.country_code UA
autonomous_system_updated_at 2023-01-23T16:39:21.957140Z
operating_system.uniform_resource_identifier cpe:2.3:o:canonical:ubuntu_linux:20.04:*:*:*:*:*:*:*
operating_system.part o
operating_system.vendor Ubuntu
operating_system.product Linux
operating_system.version 20.04
operating_system.other.family Linux
dns.names brainy.mukachevo-rada.gov.ua
dns.names old.mukachevo-rada.gov.ua
dns.names mukachevo-rada.gov.ua
dns.names www.mukachevo-rada.gov.ua
dns.names mail.mukachevo-rada.gov.ua
dns.names lists.mukachevo-rada.gov.ua
dns.records.mail.mukachevo-rada.gov.ua.record_type A
dns.records.mail.mukachevo-rada.gov.ua.resolved_at 2023-01-31T17:45:47.816958953Z
dns.records.www.mukachevo-rada.gov.ua.record_type A
dns.records.www.mukachevo-rada.gov.ua.resolved_at 2023-01-21T18:03:36.378093707Z
dns.records.old.mukachevo-rada.gov.ua.record_type A
dns.records.old.mukachevo-rada.gov.ua.resolved_at 2023-01-27T17:47:59.949141687Z
dns.records.lists.mukachevo-rada.gov.ua.record_type CNAME
dns.records.lists.mukachevo-rada.gov.ua.resolved_at 2023-02-01T17:30:30.197556350Z
dns.records.brainy.mukachevo-rada.gov.ua.record_type CNAME
dns.records.brainy.mukachevo-rada.gov.ua.resolved_at 2023-01-11T17:32:57.902335386Z
dns.records.mukachevo-rada.gov.ua.record_type A
dns.records.mukachevo-rada.gov.ua.resolved_at 2023-01-21T18:03:35.853538163Z
dns.reverse_dns.names mukachevo-rada.gov.ua
dns.reverse_dns.resolved_at 2023-01-19T12:43:57.861694310Z
last_updated_at 2023-02-06T00:22:06.590Z

22/SSH TCP View Definition

Attribute Value
services.banner SSH-2.0-OpenSSH_8.2p1 Ubuntu-4ubuntu0.5
services.banner_hashes sha256:06fb0c01d3a2a962b56d99bbce69166fe6ceb99184ee4d7f3cbc62739a480bd4
services.banner_hex 5353482d322e302d4f70656e5353485f382e327031205562756e74752d347562756e7475302e35
services.extended_service_name SSH
services.observed_at 2023-02-05T11:05:01.430822421Z
services.perspective_id PERSPECTIVE_TELIA
services.port 22
services.service_name SSH
services.software.product openssh
services.software.other.comment Ubuntu-4ubuntu0.5
services.software.source OSI_APPLICATION_LAYER
services.software.uniform_resource_identifier cpe:2.3:o:*:linux:*:*:*:*:*:*:*:*
services.software.part o
services.software.product linux
services.software.source OSI_TRANSPORT_LAYER
services.software.uniform_resource_identifier cpe:2.3:o:canonical:ubuntu_linux:20.04:*:*:*:*:*:*:*
services.software.part o
services.software.vendor Ubuntu
services.software.product Linux
services.software.version 20.04
services.software.other.family Linux
services.software.source OSI_APPLICATION_LAYER
services.software.uniform_resource_identifier cpe:2.3:a:openbsd:openssh:8.2:p1:*:*:*:*:*:*
services.software.part a
services.software.vendor OpenBSD
services.software.product OpenSSH
services.software.version 8.2
services.software.update p1
services.software.other.family OpenSSH
services.software.source OSI_APPLICATION_LAYER
services.source_ip 167.94.146.60
services.ssh.endpoint_id.raw SSH-2.0-OpenSSH_8.2p1 Ubuntu-4ubuntu0.5
services.ssh.endpoint_id.protocol_version 2.0
services.ssh.endpoint_id.software_version OpenSSH_8.2p1
services.ssh.endpoint_id.comment Ubuntu-4ubuntu0.5
services.ssh.kex_init_message.kex_algorithms curve25519-sha256
services.ssh.kex_init_message.kex_algorithms [email protected]
services.ssh.kex_init_message.kex_algorithms ecdh-sha2-nistp256
services.ssh.kex_init_message.kex_algorithms ecdh-sha2-nistp384
services.ssh.kex_init_message.kex_algorithms ecdh-sha2-nistp521
services.ssh.kex_init_message.kex_algorithms diffie-hellman-group-exchange-sha256
services.ssh.kex_init_message.kex_algorithms diffie-hellman-group16-sha512
services.ssh.kex_init_message.kex_algorithms diffie-hellman-group18-sha512
services.ssh.kex_init_message.kex_algorithms diffie-hellman-group14-sha256
services.ssh.kex_init_message.host_key_algorithms rsa-sha2-512
services.ssh.kex_init_message.host_key_algorithms rsa-sha2-256
services.ssh.kex_init_message.host_key_algorithms ssh-rsa
services.ssh.kex_init_message.host_key_algorithms ecdsa-sha2-nistp256
services.ssh.kex_init_message.host_key_algorithms ssh-ed25519
services.ssh.kex_init_message.client_to_server_ciphers [email protected]
services.ssh.kex_init_message.client_to_server_ciphers aes128-ctr
services.ssh.kex_init_message.client_to_server_ciphers aes192-ctr
services.ssh.kex_init_message.client_to_server_ciphers aes256-ctr
services.ssh.kex_init_message.client_to_server_ciphers [email protected]
services.ssh.kex_init_message.client_to_server_ciphers [email protected]
services.ssh.kex_init_message.server_to_client_ciphers [email protected]
services.ssh.kex_init_message.server_to_client_ciphers aes128-ctr
services.ssh.kex_init_message.server_to_client_ciphers aes192-ctr
services.ssh.kex_init_message.server_to_client_ciphers aes256-ctr
services.ssh.kex_init_message.server_to_client_ciphers [email protected]
services.ssh.kex_init_message.server_to_client_ciphers [email protected]
services.ssh.kex_init_message.client_to_server_macs [email protected]
services.ssh.kex_init_message.client_to_server_macs [email protected]
services.ssh.kex_init_message.client_to_server_macs [email protected]
services.ssh.kex_init_message.client_to_server_macs [email protected]
services.ssh.kex_init_message.client_to_server_macs [email protected]
services.ssh.kex_init_message.client_to_server_macs [email protected]
services.ssh.kex_init_message.client_to_server_macs [email protected]
services.ssh.kex_init_message.client_to_server_macs hmac-sha2-256
services.ssh.kex_init_message.client_to_server_macs hmac-sha2-512
services.ssh.kex_init_message.client_to_server_macs hmac-sha1
services.ssh.kex_init_message.server_to_client_macs [email protected]
services.ssh.kex_init_message.server_to_client_macs [email protected]
services.ssh.kex_init_message.server_to_client_macs [email protected]
services.ssh.kex_init_message.server_to_client_macs [email protected]
services.ssh.kex_init_message.server_to_client_macs [email protected]
services.ssh.kex_init_message.server_to_client_macs [email protected]
services.ssh.kex_init_message.server_to_client_macs [email protected]
services.ssh.kex_init_message.server_to_client_macs hmac-sha2-256
services.ssh.kex_init_message.server_to_client_macs hmac-sha2-512
services.ssh.kex_init_message.server_to_client_macs hmac-sha1
services.ssh.kex_init_message.client_to_server_compression none
services.ssh.kex_init_message.client_to_server_compression [email protected]
services.ssh.kex_init_message.server_to_client_compression none
services.ssh.kex_init_message.server_to_client_compression [email protected]
services.ssh.kex_init_message.first_kex_follows false
services.ssh.algorithm_selection.kex_algorithm [email protected]
services.ssh.algorithm_selection.host_key_algorithm ecdsa-sha2-nistp256
services.ssh.algorithm_selection.client_to_server_alg_group.cipher aes128-ctr
services.ssh.algorithm_selection.client_to_server_alg_group.mac hmac-sha2-256
services.ssh.algorithm_selection.client_to_server_alg_group.compression none
services.ssh.algorithm_selection.server_to_client_alg_group.cipher aes128-ctr
services.ssh.algorithm_selection.server_to_client_alg_group.mac hmac-sha2-256
services.ssh.algorithm_selection.server_to_client_alg_group.compression none
services.ssh.server_host_key.fingerprint_sha256 1d105058f2eed6ca4954ec131e22db87787ed0318b9d3444ef23692427d2c639
services.ssh.server_host_key.ecdsa_public_key.b WsY12Ko6k+ez671VdpiGvGUdBrDMU7D2O848PifSYEs=
services.ssh.server_host_key.ecdsa_public_key.curve P-256
services.ssh.server_host_key.ecdsa_public_key.gx axfR8uEsQkf4vOblY6RA8ncDfYEt6zOg9KE5RdiYwpY=
services.ssh.server_host_key.ecdsa_public_key.gy T+NC4v4af5uO5+tKfA+eFivOM1drMV7Oy7ZAaDe/UfU=
services.ssh.server_host_key.ecdsa_public_key.length 256
services.ssh.server_host_key.ecdsa_public_key.n /////wAAAAD//////////7zm+q2nF56E87nKwvxjJVE=
services.ssh.server_host_key.ecdsa_public_key.p /////wAAAAEAAAAAAAAAAAAAAAD///////////////8=
services.ssh.server_host_key.ecdsa_public_key.x oSgrS4LFekREBn1FgwKwx3fMsHC9pESEYCn0djtJz2M=
services.ssh.server_host_key.ecdsa_public_key.y g5DJBW4FbKkThhHd0+Go+f5wFop0lw9bR/Z9N3JXilc=
services.ssh.hassh_fingerprint 3ccd1778a76049721c71ad7d2bf62bbc
services.transport_fingerprint.id 72
services.transport_fingerprint.os Ubuntu / Debian / CentOS
services.transport_fingerprint.raw 28960,64,true,MSTNW,1460,false,false
services.transport_protocol TCP
services.truncated false

25/SMTP TCP View Definition

Attribute Value
services.banner 220 mukachevo-rada.gov.ua, ESMTP EXIM 4.94\r\n
services.banner_hashes sha256:3e13ac8174ad030e555781ff90ae8a1cdf17e75529e45db92dce5cfefedab103
services.banner_hex 323230206d756b61636865766f2d726164612e676f762e75612c2045534d5450204558494d20342e39340d0a
services.certificate 7c51c2378f47cf7734f389a011d136f237a4c25682b01beb8c4c2d69db352bd1
services.extended_service_name SMTP-STARTTLS
services.observed_at 2023-02-05T22:44:04.535161928Z
services.perspective_id PERSPECTIVE_NTT
services.port 25
services.service_name SMTP
services.smtp.banner 220 mukachevo-rada.gov.ua, ESMTP EXIM 4.94\r\n
services.smtp.ehlo 250-mukachevo-rada.gov.ua Hello scanner-26.ch1.censys-scanner.com [167.248.133.117]\r\n250-SIZE 67108864\r\n250-8BITMIME\r\n250-PIPELINING\r\n250-X_PIPE_CONNECT\r\n250-AUTH PLAIN LOGIN CRAM-MD5\r\n250-CHUNKING\r\n250-STARTTLS\r\n250 HELP\r\n
services.smtp.start_tls 220 TLS go ahead\r\n
services.software.uniform_resource_identifier cpe:2.3:o:*:linux:*:*:*:*:*:*:*:*
services.software.part o
services.software.product linux
services.software.source OSI_TRANSPORT_LAYER
services.software.uniform_resource_identifier cpe:2.3:a:exim:exim:4.94:*:*:*:*:*:*:*
services.software.part a
services.software.vendor exim
services.software.product exim
services.software.version 4.94
services.software.other.family exim
services.software.source OSI_APPLICATION_LAYER
services.source_ip 167.248.133.117
services.tls.version_selected TLSv1_2
services.tls.cipher_selected TLS_ECDHE_RSA_WITH_AES_128_GCM_SHA256
services.tls.certificates.leaf_fp_sha_256 7c51c2378f47cf7734f389a011d136f237a4c25682b01beb8c4c2d69db352bd1
services.tls.certificates.leaf_data.names mukachevo-rada.gov.ua
services.tls.certificates.leaf_data.subject_dn C=UA, ST=Default, L=Default, O=Brainy, CN=mukachevo-rada.gov.ua
services.tls.certificates.leaf_data.issuer_dn C=UA, ST=Default, L=Default, O=Brainy, CN=mukachevo-rada.gov.ua
services.tls.certificates.leaf_data.pubkey_bit_size 2048
services.tls.certificates.leaf_data.pubkey_algorithm RSA
services.tls.certificates.leaf_data.tbs_fingerprint efbb14bd63b4a54b87cd062d46c55e8955075e852850395b5be181b1221775d5
services.tls.certificates.leaf_data.fingerprint 7c51c2378f47cf7734f389a011d136f237a4c25682b01beb8c4c2d69db352bd1
services.tls.certificates.leaf_data.issuer.common_name mukachevo-rada.gov.ua
services.tls.certificates.leaf_data.issuer.locality Default
services.tls.certificates.leaf_data.issuer.organization Brainy
services.tls.certificates.leaf_data.issuer.province Default
services.tls.certificates.leaf_data.issuer.country UA
services.tls.certificates.leaf_data.subject.common_name mukachevo-rada.gov.ua
services.tls.certificates.leaf_data.subject.locality Default
services.tls.certificates.leaf_data.subject.organization Brainy
services.tls.certificates.leaf_data.subject.province Default
services.tls.certificates.leaf_data.subject.country UA
services.tls.certificates.leaf_data.public_key.key_algorithm RSA
services.tls.certificates.leaf_data.public_key.rsa.modulus yCdlXW/bKU+MgdstEUKsOCd11PNu1AdiCaOB90xcChSEqezwlg1Raiqa3H3NHMM8lYB2VC/X8bhYMbK9M+nYMDJWPDy0LlYv4UVItPk+q+GrTAD6erf3bNWohnH1mqWhCvHDxtMVsgADAioIhk9wN+HFwEcFsPFxc/rXMEsgjDZdfi/V+Kb1A6GmVcP4awVXYPX5Y5tWsss3ghnzQvLbgA2uSZK6g8JGwY2UHnYkMQ4t7XB4OkWjdoCmoUCywWFDR376cL8HH3rXTdyL3r1xZ6ByVtLd+hvUC6Xn9nCnpp8/FCRUJq0tfdNL+YGc2D1dMtCd8Sw/Vm20RPrAtHXWhQ==
services.tls.certificates.leaf_data.public_key.rsa.exponent AAEAAQ==
services.tls.certificates.leaf_data.public_key.rsa.length 256
services.tls.certificates.leaf_data.public_key.fingerprint 411633c73c2506ef248e81b915fff092f23f999f98c2a97043a66cf6a6b7ab07
services.tls.certificates.leaf_data.signature.self_signed true
services.tls.certificates.leaf_data.signature.signature_algorithm SHA256-RSA
services.tls.server_key_exchange.ec_params.named_curve 23
services.tls.ja3s 303951d4c50efb2e991652225a6f02b1
services.transport_fingerprint.id 72
services.transport_fingerprint.os Ubuntu / Debian / CentOS
services.transport_fingerprint.raw 28960,64,true,MSTNW,1460,false,false
services.transport_protocol TCP
services.truncated false

80/HTTP TCP View Definition

Attribute Value
services.banner HTTP/1.1 301 Moved Permanently\r\nServer: nginx\r\nDate: <REDACTED>\r\nContent-Type: text/html\r\nContent-Length: 162\r\nConnection: keep-alive\r\nLocation: https://94.131.247.61/\r\nX-Frame-Options: SAMEORIGIN\r\nX-Content-Type-Options: nosniff\r\nX-XSS-Protection: 1; mode=block\r\nReferrer-Policy: no-referrer\r\nStrict-Transport-Security: max-age=31536000; includeSubDomains\r\n
services.banner_hashes sha256:6d824f7fcc339cd45bb4a9e1c78efa43f06ed3679731f0cc03889094f4cdad73
services.banner_hex 485454502f312e3120333031204d6f766564205065726d616e656e746c790d0a5365727665723a206e67696e780d0a446174653a20203c52454441435445443e0d0a436f6e74656e742d547970653a20746578742f68746d6c0d0a436f6e74656e742d4c656e6774683a203136320d0a436f6e6e656374696f6e3a206b6565702d616c6976650d0a4c6f636174696f6e3a2068747470733a2f2f39342e3133312e3234372e36312f0d0a582d4672616d652d4f7074696f6e733a2053414d454f524947494e0d0a582d436f6e74656e742d547970652d4f7074696f6e733a206e6f736e6966660d0a582d5853532d50726f74656374696f6e3a20313b206d6f64653d626c6f636b0d0a52656665727265722d506f6c6963793a206e6f2d72656665727265720d0a5374726963742d5472616e73706f72742d53656375726974793a206d61782d6167653d33313533363030303b20696e636c756465537562446f6d61696e730d0a
services.extended_service_name HTTP
services.http.request.method GET
services.http.request.uri http://94.131.247.61/
services.http.request.headers.User_Agent Mozilla/5.0 (compatible; CensysInspect/1.1; +https://about.censys.io/)
services.http.request.headers.Accept */*
services.http.response.protocol HTTP/1.1
services.http.response.status_code 301
services.http.response.status_reason Moved Permanently
services.http.response.headers.X_Frame_Options SAMEORIGIN
services.http.response.headers.Referrer_Policy no-referrer
services.http.response.headers.Connection keep-alive
services.http.response.headers.Server nginx
services.http.response.headers.Date <REDACTED>
services.http.response.headers.Content_Length 162
services.http.response.headers.X_Xss_Protection 1; mode=block
services.http.response.headers.X_Content_Type_Options nosniff
services.http.response.headers.Location https://94.131.247.61/
services.http.response.headers.Content_Type text/html
services.http.response.headers.Strict_Transport_Security max-age=31536000; includeSubDomains
services.http.response.html_tags <title>301 Moved Permanently</title>
services.http.response.body_size 162
services.http.response.body <html>\r\n<head><title>301 Moved Permanently</title></head>\r\n<body>\r\n<center><h1>301 Moved Permanently</h1></center>\r\n<hr><center>nginx</center>\r\n</body>\r\n</html>\r\n
services.http.response.body_hashes sha256:9e17cb15dd75bbbd5dbb984eda674863c3b10ab72613cf8a39a00c3e11a8492a
services.http.response.body_hashes sha1:3adb1f02d5b6054de0046e367c1d687b6cdf7aff
services.http.response.body_hash sha1:3adb1f02d5b6054de0046e367c1d687b6cdf7aff
services.http.response.html_title 301 Moved Permanently
services.http.supports_http2 false
services.observed_at 2023-02-05T13:01:26.164429172Z
services.perspective_id PERSPECTIVE_NTT
services.port 80
services.service_name HTTP
services.software.uniform_resource_identifier cpe:2.3:a:nginx:nginx:*:*:*:*:*:*:*:*
services.software.part a
services.software.vendor nginx
services.software.product nginx
services.software.other.family nginx
services.software.source OSI_APPLICATION_LAYER
services.source_ip 167.248.133.44
services.transport_protocol TCP
services.truncated false

110/POP3 TCP View Definition

Attribute Value
services.banner +OK Dovecot ready.\r\n
services.banner_hashes sha256:095c6dbf7d6290d9c885271a78f82e11a7df7c9a8733d4e13236b47608e527c4
services.banner_hex 2b4f4b20446f7665636f742072656164792e0d0a
services.certificate 7c51c2378f47cf7734f389a011d136f237a4c25682b01beb8c4c2d69db352bd1
services.extended_service_name POP3S
services.observed_at 2023-02-05T13:57:26.842632135Z
services.perspective_id PERSPECTIVE_HE
services.pop3.banner +OK Dovecot ready.\r\n
services.pop3.start_tls +OK Begin TLS negotiation now.\r\n
services.port 110
services.service_name POP3
services.software.uniform_resource_identifier cpe:2.3:o:*:linux:*:*:*:*:*:*:*:*
services.software.part o
services.software.product linux
services.software.source OSI_TRANSPORT_LAYER
services.software.uniform_resource_identifier cpe:2.3:a:dovecot:dovecot:*:*:*:*:*:*:*:*
services.software.part a
services.software.vendor Dovecot
services.software.product Dovecot
services.software.other.family Dovecot
services.software.source OSI_APPLICATION_LAYER
services.source_ip 162.142.125.210
services.tls.version_selected TLSv1_2
services.tls.cipher_selected TLS_ECDHE_RSA_WITH_AES_128_GCM_SHA256
services.tls.certificates.leaf_fp_sha_256 7c51c2378f47cf7734f389a011d136f237a4c25682b01beb8c4c2d69db352bd1
services.tls.certificates.leaf_data.names mukachevo-rada.gov.ua
services.tls.certificates.leaf_data.subject_dn C=UA, ST=Default, L=Default, O=Brainy, CN=mukachevo-rada.gov.ua
services.tls.certificates.leaf_data.issuer_dn C=UA, ST=Default, L=Default, O=Brainy, CN=mukachevo-rada.gov.ua
services.tls.certificates.leaf_data.pubkey_bit_size 2048
services.tls.certificates.leaf_data.pubkey_algorithm RSA
services.tls.certificates.leaf_data.tbs_fingerprint efbb14bd63b4a54b87cd062d46c55e8955075e852850395b5be181b1221775d5
services.tls.certificates.leaf_data.fingerprint 7c51c2378f47cf7734f389a011d136f237a4c25682b01beb8c4c2d69db352bd1
services.tls.certificates.leaf_data.issuer.common_name mukachevo-rada.gov.ua
services.tls.certificates.leaf_data.issuer.locality Default
services.tls.certificates.leaf_data.issuer.organization Brainy
services.tls.certificates.leaf_data.issuer.province Default
services.tls.certificates.leaf_data.issuer.country UA
services.tls.certificates.leaf_data.subject.common_name mukachevo-rada.gov.ua
services.tls.certificates.leaf_data.subject.locality Default
services.tls.certificates.leaf_data.subject.organization Brainy
services.tls.certificates.leaf_data.subject.province Default
services.tls.certificates.leaf_data.subject.country UA
services.tls.certificates.leaf_data.public_key.key_algorithm RSA
services.tls.certificates.leaf_data.public_key.rsa.modulus yCdlXW/bKU+MgdstEUKsOCd11PNu1AdiCaOB90xcChSEqezwlg1Raiqa3H3NHMM8lYB2VC/X8bhYMbK9M+nYMDJWPDy0LlYv4UVItPk+q+GrTAD6erf3bNWohnH1mqWhCvHDxtMVsgADAioIhk9wN+HFwEcFsPFxc/rXMEsgjDZdfi/V+Kb1A6GmVcP4awVXYPX5Y5tWsss3ghnzQvLbgA2uSZK6g8JGwY2UHnYkMQ4t7XB4OkWjdoCmoUCywWFDR376cL8HH3rXTdyL3r1xZ6ByVtLd+hvUC6Xn9nCnpp8/FCRUJq0tfdNL+YGc2D1dMtCd8Sw/Vm20RPrAtHXWhQ==
services.tls.certificates.leaf_data.public_key.rsa.exponent AAEAAQ==
services.tls.certificates.leaf_data.public_key.rsa.length 256
services.tls.certificates.leaf_data.public_key.fingerprint 411633c73c2506ef248e81b915fff092f23f999f98c2a97043a66cf6a6b7ab07
services.tls.certificates.leaf_data.signature.self_signed true
services.tls.certificates.leaf_data.signature.signature_algorithm SHA256-RSA
services.tls.server_key_exchange.ec_params.named_curve 23
services.tls.ja3s 303951d4c50efb2e991652225a6f02b1
services.transport_fingerprint.id 72
services.transport_fingerprint.os Ubuntu / Debian / CentOS
services.transport_fingerprint.raw 28960,64,true,MSTNW,1460,false,false
services.transport_protocol TCP
services.truncated false

143/IMAP TCP View Definition

Attribute Value
services.banner * OK [CAPABILITY IMAP4rev1 LITERAL+ SASL-IR LOGIN-REFERRALS ID ENABLE IDLE STARTTLS AUTH=PLAIN AUTH=LOGIN AUTH=DIGEST-MD5 AUTH=CRAM-MD5] Dovecot ready.\r\n
services.banner_hashes sha256:f51d5e84ff0ee890a8eb58f28f88217e9265f8e29785fd6a6495903e36725358
services.banner_hex 2a204f4b205b4341504142494c49545920494d41503472657631204c49544552414c2b205341534c2d4952204c4f47494e2d524546455252414c5320494420454e41424c452049444c45205354415254544c5320415554483d504c41494e20415554483d4c4f47494e20415554483d4449474553542d4d443520415554483d4352414d2d4d44355d20446f7665636f742072656164792e0d0a
services.certificate 7c51c2378f47cf7734f389a011d136f237a4c25682b01beb8c4c2d69db352bd1
services.extended_service_name IMAPS
services.imap.banner * OK [CAPABILITY IMAP4rev1 LITERAL+ SASL-IR LOGIN-REFERRALS ID ENABLE IDLE STARTTLS AUTH=PLAIN AUTH=LOGIN AUTH=DIGEST-MD5 AUTH=CRAM-MD5] Dovecot ready.\r\n
services.imap.start_tls a001 OK Begin TLS negotiation now.\r\n
services.observed_at 2023-02-05T13:01:21.397329389Z
services.perspective_id PERSPECTIVE_TATA
services.port 143
services.service_name IMAP
services.software.uniform_resource_identifier cpe:2.3:o:*:linux:*:*:*:*:*:*:*:*
services.software.part o
services.software.product linux
services.software.source OSI_TRANSPORT_LAYER
services.source_ip 167.94.138.61
services.tls.version_selected TLSv1_2
services.tls.cipher_selected TLS_ECDHE_RSA_WITH_AES_128_GCM_SHA256
services.tls.certificates.leaf_fp_sha_256 7c51c2378f47cf7734f389a011d136f237a4c25682b01beb8c4c2d69db352bd1
services.tls.certificates.leaf_data.names mukachevo-rada.gov.ua
services.tls.certificates.leaf_data.subject_dn C=UA, ST=Default, L=Default, O=Brainy, CN=mukachevo-rada.gov.ua
services.tls.certificates.leaf_data.issuer_dn C=UA, ST=Default, L=Default, O=Brainy, CN=mukachevo-rada.gov.ua
services.tls.certificates.leaf_data.pubkey_bit_size 2048
services.tls.certificates.leaf_data.pubkey_algorithm RSA
services.tls.certificates.leaf_data.tbs_fingerprint efbb14bd63b4a54b87cd062d46c55e8955075e852850395b5be181b1221775d5
services.tls.certificates.leaf_data.fingerprint 7c51c2378f47cf7734f389a011d136f237a4c25682b01beb8c4c2d69db352bd1
services.tls.certificates.leaf_data.issuer.common_name mukachevo-rada.gov.ua
services.tls.certificates.leaf_data.issuer.locality Default
services.tls.certificates.leaf_data.issuer.organization Brainy
services.tls.certificates.leaf_data.issuer.province Default
services.tls.certificates.leaf_data.issuer.country UA
services.tls.certificates.leaf_data.subject.common_name mukachevo-rada.gov.ua
services.tls.certificates.leaf_data.subject.locality Default
services.tls.certificates.leaf_data.subject.organization Brainy
services.tls.certificates.leaf_data.subject.province Default
services.tls.certificates.leaf_data.subject.country UA
services.tls.certificates.leaf_data.public_key.key_algorithm RSA
services.tls.certificates.leaf_data.public_key.rsa.modulus yCdlXW/bKU+MgdstEUKsOCd11PNu1AdiCaOB90xcChSEqezwlg1Raiqa3H3NHMM8lYB2VC/X8bhYMbK9M+nYMDJWPDy0LlYv4UVItPk+q+GrTAD6erf3bNWohnH1mqWhCvHDxtMVsgADAioIhk9wN+HFwEcFsPFxc/rXMEsgjDZdfi/V+Kb1A6GmVcP4awVXYPX5Y5tWsss3ghnzQvLbgA2uSZK6g8JGwY2UHnYkMQ4t7XB4OkWjdoCmoUCywWFDR376cL8HH3rXTdyL3r1xZ6ByVtLd+hvUC6Xn9nCnpp8/FCRUJq0tfdNL+YGc2D1dMtCd8Sw/Vm20RPrAtHXWhQ==
services.tls.certificates.leaf_data.public_key.rsa.exponent AAEAAQ==
services.tls.certificates.leaf_data.public_key.rsa.length 256
services.tls.certificates.leaf_data.public_key.fingerprint 411633c73c2506ef248e81b915fff092f23f999f98c2a97043a66cf6a6b7ab07
services.tls.certificates.leaf_data.signature.self_signed true
services.tls.certificates.leaf_data.signature.signature_algorithm SHA256-RSA
services.tls.server_key_exchange.ec_params.named_curve 23
services.tls.ja3s 303951d4c50efb2e991652225a6f02b1
services.transport_fingerprint.id 72
services.transport_fingerprint.os Ubuntu / Debian / CentOS
services.transport_fingerprint.raw 28960,64,true,MSTNW,1460,false,false
services.transport_protocol TCP
services.truncated false

443/UNKNOWN TCP View Definition

Attribute Value
services.banner HTTP/1.1 400 Bad Request\r\nServer: nginx\r\nDate: Sun, 05 Feb 2023 22:09:08 GMT\r\nContent-Type: text/html\r\nContent-Length: 248\r\nConnection: close\r\n\r\n<html>\r\n<head><title>400 The plain HTTP request was sent to HTTPS port</title></head>\r\n<body>\r\n<center><h1>400 Bad Request</h1></center>\r\n<center>The plain HTTP request was sent to HTTPS port</center>\r\n<hr><center>nginx</center>\r\n</body>\r\n</html>\r\n
services.banner_grab.banner SFRUUC8xLjEgNDAwIEJhZCBSZXF1ZXN0DQpTZXJ2ZXI6IG5naW54DQpEYXRlOiBTdW4sIDA1IEZlYiAyMDIzIDIyOjA5OjA4IEdNVA0KQ29udGVudC1UeXBlOiB0ZXh0L2h0bWwNCkNvbnRlbnQtTGVuZ3RoOiAyNDgNCkNvbm5lY3Rpb246IGNsb3NlDQoNCjxodG1sPg0KPGhlYWQ+PHRpdGxlPjQwMCBUaGUgcGxhaW4gSFRUUCByZXF1ZXN0IHdhcyBzZW50IHRvIEhUVFBTIHBvcnQ8L3RpdGxlPjwvaGVhZD4NCjxib2R5Pg0KPGNlbnRlcj48aDE+NDAwIEJhZCBSZXF1ZXN0PC9oMT48L2NlbnRlcj4NCjxjZW50ZXI+VGhlIHBsYWluIEhUVFAgcmVxdWVzdCB3YXMgc2VudCB0byBIVFRQUyBwb3J0PC9jZW50ZXI+DQo8aHI+PGNlbnRlcj5uZ2lueDwvY2VudGVyPg0KPC9ib2R5Pg0KPC9odG1sPg0K
services.banner_grab.transport TCP
services.banner_hashes sha256:3d7b208c10316dfa60366eed03a3a04004e4406dfc8ff55a6ad33a41f4937908
services.banner_hex 485454502f312e31203430302042616420526571756573740d0a5365727665723a206e67696e780d0a446174653a2053756e2c2030352046656220323032332032323a30393a303820474d540d0a436f6e74656e742d547970653a20746578742f68746d6c0d0a436f6e74656e742d4c656e6774683a203234380d0a436f6e6e656374696f6e3a20636c6f73650d0a0d0a3c68746d6c3e0d0a3c686561643e3c7469746c653e3430302054686520706c61696e20485454502072657175657374207761732073656e7420746f20485454505320706f72743c2f7469746c653e3c2f686561643e0d0a3c626f64793e0d0a3c63656e7465723e3c68313e3430302042616420526571756573743c2f68313e3c2f63656e7465723e0d0a3c63656e7465723e54686520706c61696e20485454502072657175657374207761732073656e7420746f20485454505320706f72743c2f63656e7465723e0d0a3c68723e3c63656e7465723e6e67696e783c2f63656e7465723e0d0a3c2f626f64793e0d0a3c2f68746d6c3e0d0a
services.certificate 991bc69edcedb99927c41c9866b4319d8ddaca6a471994c0ef51d0f86abf763d
services.extended_service_name UNKNOWN
services.jarm.fingerprint 2ad2ad0002ad2ad0002ad2ad2ad2ad83c2e51da709c877942c98b10a5e814a
services.jarm.cipher_and_version_fingerprint 2ad2ad0002ad2ad0002ad2ad2ad2ad
services.jarm.tls_extensions_sha256 83c2e51da709c877942c98b10a5e814a
services.jarm.observed_at 2023-02-01T13:38:28.259591144Z
services.observed_at 2023-02-05T22:09:04.947986857Z
services.perspective_id PERSPECTIVE_ORANGE
services.port 443
services.service_name UNKNOWN
services.software.uniform_resource_identifier cpe:2.3:o:*:linux:*:*:*:*:*:*:*:*
services.software.part o
services.software.product linux
services.software.source OSI_TRANSPORT_LAYER
services.source_ip 167.94.145.58
services.tls.version_selected TLSv1_2
services.tls.cipher_selected TLS_ECDHE_RSA_WITH_AES_256_GCM_SHA384
services.tls.certificates.leaf_fp_sha_256 991bc69edcedb99927c41c9866b4319d8ddaca6a471994c0ef51d0f86abf763d
services.tls.certificates.chain_fps_sha_256 67add1166b020ae61b8f5fc96813c04c2aa589960796865572a3c7e737613dfd
services.tls.certificates.chain_fps_sha_256 6d99fb265eb1c5b3744765fcbc648f3cd8e1bffafdc4c2f99b9d47cf7ff1c24f
services.tls.certificates.leaf_data.names brainy.mukachevo-rada.gov.ua
services.tls.certificates.leaf_data.subject_dn CN=brainy.mukachevo-rada.gov.ua
services.tls.certificates.leaf_data.issuer_dn C=US, O=Let's Encrypt, CN=R3
services.tls.certificates.leaf_data.pubkey_bit_size 2048
services.tls.certificates.leaf_data.pubkey_algorithm RSA
services.tls.certificates.leaf_data.tbs_fingerprint e27cb4cc3ff1f98b2eeb7a41e577de876f060845e8e14d097dfcf08181f4051f
services.tls.certificates.leaf_data.fingerprint 991bc69edcedb99927c41c9866b4319d8ddaca6a471994c0ef51d0f86abf763d
services.tls.certificates.leaf_data.issuer.common_name R3
services.tls.certificates.leaf_data.issuer.organization Let's Encrypt
services.tls.certificates.leaf_data.issuer.country US
services.tls.certificates.leaf_data.subject.common_name brainy.mukachevo-rada.gov.ua
services.tls.certificates.leaf_data.public_key.key_algorithm RSA
services.tls.certificates.leaf_data.public_key.rsa.modulus rAPDo6Zl5W9fBhffRF80SG1z9ixX1Gfzkg2adakCiuHAbDq/BhzIpX94R/E54apOk1H6g/D9iOU5kyRBUXgDTPen6oHINzrbsFWkQ2/poSVJRMNtz4WvnpqR41HAa/8Fx8Qh8idMSebaBx7wWCeMaO4wsGS/NF5c++UCc2alzk+OM+JdXySPnW7hNQ8emiv2OGbTKx88qFex9sn6LqqMmCCguJUvO2pG7dU/AyoDy4B09k6ROXMZ6QdxpkoVaUZZm/YpDLGgcaxzZpsw+Zv8TU/l5KUNEwMsr4SNxd0SgzeAO4jduTqpmUqYQylkmYBItFp+LZnCrxPb8gy3bGyqaQ==
services.tls.certificates.leaf_data.public_key.rsa.exponent AAEAAQ==
services.tls.certificates.leaf_data.public_key.rsa.length 256
services.tls.certificates.leaf_data.public_key.fingerprint 6ec97b65f67a3e850a54313b13b6ed7c746709f42d38121c9258fe956f91d22e
services.tls.certificates.leaf_data.signature.signature_algorithm SHA256-RSA
services.tls.certificates.leaf_data.signature.self_signed false
services.tls.certificates.chain.fingerprint 67add1166b020ae61b8f5fc96813c04c2aa589960796865572a3c7e737613dfd
services.tls.certificates.chain.subject_dn C=US, O=Let's Encrypt, CN=R3
services.tls.certificates.chain.issuer_dn C=US, O=Internet Security Research Group, CN=ISRG Root X1
services.tls.certificates.chain.fingerprint 6d99fb265eb1c5b3744765fcbc648f3cd8e1bffafdc4c2f99b9d47cf7ff1c24f
services.tls.certificates.chain.subject_dn C=US, O=Internet Security Research Group, CN=ISRG Root X1
services.tls.certificates.chain.issuer_dn O=Digital Signature Trust Co., CN=DST Root CA X3
services.tls.server_key_exchange.ec_params.named_curve 29
services.tls.ja3s 0debd3853f330c574b05e0b6d882dc27
services.transport_fingerprint.id 262
services.transport_fingerprint.os CentOS
services.transport_fingerprint.raw 65160,64,true,MSTNW,1460,false,false
services.transport_protocol TCP
services.truncated false

465/SMTP TCP View Definition

Attribute Value
services.banner 220 mukachevo-rada.gov.ua, ESMTP EXIM 4.94\r\n
services.banner_hashes sha256:3e13ac8174ad030e555781ff90ae8a1cdf17e75529e45db92dce5cfefedab103
services.banner_hex 323230206d756b61636865766f2d726164612e676f762e75612c2045534d5450204558494d20342e39340d0a
services.certificate 7c51c2378f47cf7734f389a011d136f237a4c25682b01beb8c4c2d69db352bd1
services.extended_service_name SMTPS
services.observed_at 2023-02-04T20:30:40.295485702Z
services.perspective_id PERSPECTIVE_HE
services.port 465
services.service_name SMTP
services.smtp.banner 220 mukachevo-rada.gov.ua, ESMTP EXIM 4.94\r\n
services.smtp.ehlo 250-mukachevo-rada.gov.ua Hello scanner-05.ch1.censys-scanner.com [162.142.125.211]\r\n250-SIZE 67108864\r\n250-8BITMIME\r\n250-PIPELINING\r\n250-X_PIPE_CONNECT\r\n250-AUTH PLAIN LOGIN CRAM-MD5\r\n250-CHUNKING\r\n250 HELP\r\n
services.software.uniform_resource_identifier cpe:2.3:o:*:linux:*:*:*:*:*:*:*:*
services.software.part o
services.software.product linux
services.software.source OSI_TRANSPORT_LAYER
services.software.uniform_resource_identifier cpe:2.3:a:exim:exim:4.94:*:*:*:*:*:*:*
services.software.part a
services.software.vendor exim
services.software.product exim
services.software.version 4.94
services.software.other.family exim
services.software.source OSI_APPLICATION_LAYER
services.source_ip 162.142.125.211
services.tls.version_selected TLSv1_2
services.tls.cipher_selected TLS_ECDHE_RSA_WITH_AES_128_GCM_SHA256
services.tls.certificates.leaf_fp_sha_256 7c51c2378f47cf7734f389a011d136f237a4c25682b01beb8c4c2d69db352bd1
services.tls.certificates.leaf_data.names mukachevo-rada.gov.ua
services.tls.certificates.leaf_data.subject_dn C=UA, ST=Default, L=Default, O=Brainy, CN=mukachevo-rada.gov.ua
services.tls.certificates.leaf_data.issuer_dn C=UA, ST=Default, L=Default, O=Brainy, CN=mukachevo-rada.gov.ua
services.tls.certificates.leaf_data.pubkey_bit_size 2048
services.tls.certificates.leaf_data.pubkey_algorithm RSA
services.tls.certificates.leaf_data.tbs_fingerprint efbb14bd63b4a54b87cd062d46c55e8955075e852850395b5be181b1221775d5
services.tls.certificates.leaf_data.fingerprint 7c51c2378f47cf7734f389a011d136f237a4c25682b01beb8c4c2d69db352bd1
services.tls.certificates.leaf_data.issuer.common_name mukachevo-rada.gov.ua
services.tls.certificates.leaf_data.issuer.locality Default
services.tls.certificates.leaf_data.issuer.organization Brainy
services.tls.certificates.leaf_data.issuer.province Default
services.tls.certificates.leaf_data.issuer.country UA
services.tls.certificates.leaf_data.subject.common_name mukachevo-rada.gov.ua
services.tls.certificates.leaf_data.subject.locality Default
services.tls.certificates.leaf_data.subject.organization Brainy
services.tls.certificates.leaf_data.subject.province Default
services.tls.certificates.leaf_data.subject.country UA
services.tls.certificates.leaf_data.public_key.key_algorithm RSA
services.tls.certificates.leaf_data.public_key.rsa.modulus yCdlXW/bKU+MgdstEUKsOCd11PNu1AdiCaOB90xcChSEqezwlg1Raiqa3H3NHMM8lYB2VC/X8bhYMbK9M+nYMDJWPDy0LlYv4UVItPk+q+GrTAD6erf3bNWohnH1mqWhCvHDxtMVsgADAioIhk9wN+HFwEcFsPFxc/rXMEsgjDZdfi/V+Kb1A6GmVcP4awVXYPX5Y5tWsss3ghnzQvLbgA2uSZK6g8JGwY2UHnYkMQ4t7XB4OkWjdoCmoUCywWFDR376cL8HH3rXTdyL3r1xZ6ByVtLd+hvUC6Xn9nCnpp8/FCRUJq0tfdNL+YGc2D1dMtCd8Sw/Vm20RPrAtHXWhQ==
services.tls.certificates.leaf_data.public_key.rsa.exponent AAEAAQ==
services.tls.certificates.leaf_data.public_key.rsa.length 256
services.tls.certificates.leaf_data.public_key.fingerprint 411633c73c2506ef248e81b915fff092f23f999f98c2a97043a66cf6a6b7ab07
services.tls.certificates.leaf_data.signature.self_signed true
services.tls.certificates.leaf_data.signature.signature_algorithm SHA256-RSA
services.tls.server_key_exchange.ec_params.named_curve 23
services.tls.ja3s 303951d4c50efb2e991652225a6f02b1
services.transport_fingerprint.id 72
services.transport_fingerprint.os Ubuntu / Debian / CentOS
services.transport_fingerprint.raw 28960,64,true,MSTNW,1460,false,false
services.transport_protocol TCP
services.truncated false

587/SMTP TCP View Definition

Attribute Value
services.banner 220 mukachevo-rada.gov.ua, ESMTP EXIM 4.94\r\n
services.banner_hashes sha256:3e13ac8174ad030e555781ff90ae8a1cdf17e75529e45db92dce5cfefedab103
services.banner_hex 323230206d756b61636865766f2d726164612e676f762e75612c2045534d5450204558494d20342e39340d0a
services.certificate 7c51c2378f47cf7734f389a011d136f237a4c25682b01beb8c4c2d69db352bd1
services.extended_service_name SMTP-STARTTLS
services.observed_at 2023-02-05T11:38:39.588666003Z
services.perspective_id PERSPECTIVE_TATA
services.port 587
services.service_name SMTP
services.smtp.banner 220 mukachevo-rada.gov.ua, ESMTP EXIM 4.94\r\n
services.smtp.ehlo 250-mukachevo-rada.gov.ua Hello scanner-06.ch1.censys-scanner.com [167.94.138.46]\r\n250-SIZE 67108864\r\n250-8BITMIME\r\n250-PIPELINING\r\n250-X_PIPE_CONNECT\r\n250-AUTH PLAIN LOGIN CRAM-MD5\r\n250-CHUNKING\r\n250-STARTTLS\r\n250 HELP\r\n
services.smtp.start_tls 220 TLS go ahead\r\n
services.software.uniform_resource_identifier cpe:2.3:o:*:linux:*:*:*:*:*:*:*:*
services.software.part o
services.software.product linux
services.software.source OSI_TRANSPORT_LAYER
services.software.uniform_resource_identifier cpe:2.3:a:exim:exim:4.94:*:*:*:*:*:*:*
services.software.part a
services.software.vendor exim
services.software.product exim
services.software.version 4.94
services.software.other.family exim
services.software.source OSI_APPLICATION_LAYER
services.source_ip 167.94.138.46
services.tls.version_selected TLSv1_2
services.tls.cipher_selected TLS_ECDHE_RSA_WITH_AES_128_GCM_SHA256
services.tls.certificates.leaf_fp_sha_256 7c51c2378f47cf7734f389a011d136f237a4c25682b01beb8c4c2d69db352bd1
services.tls.certificates.leaf_data.names mukachevo-rada.gov.ua
services.tls.certificates.leaf_data.subject_dn C=UA, ST=Default, L=Default, O=Brainy, CN=mukachevo-rada.gov.ua
services.tls.certificates.leaf_data.issuer_dn C=UA, ST=Default, L=Default, O=Brainy, CN=mukachevo-rada.gov.ua
services.tls.certificates.leaf_data.pubkey_bit_size 2048
services.tls.certificates.leaf_data.pubkey_algorithm RSA
services.tls.certificates.leaf_data.tbs_fingerprint efbb14bd63b4a54b87cd062d46c55e8955075e852850395b5be181b1221775d5
services.tls.certificates.leaf_data.fingerprint 7c51c2378f47cf7734f389a011d136f237a4c25682b01beb8c4c2d69db352bd1
services.tls.certificates.leaf_data.issuer.common_name mukachevo-rada.gov.ua
services.tls.certificates.leaf_data.issuer.locality Default
services.tls.certificates.leaf_data.issuer.organization Brainy
services.tls.certificates.leaf_data.issuer.province Default
services.tls.certificates.leaf_data.issuer.country UA
services.tls.certificates.leaf_data.subject.common_name mukachevo-rada.gov.ua
services.tls.certificates.leaf_data.subject.locality Default
services.tls.certificates.leaf_data.subject.organization Brainy
services.tls.certificates.leaf_data.subject.province Default
services.tls.certificates.leaf_data.subject.country UA
services.tls.certificates.leaf_data.public_key.key_algorithm RSA
services.tls.certificates.leaf_data.public_key.rsa.modulus yCdlXW/bKU+MgdstEUKsOCd11PNu1AdiCaOB90xcChSEqezwlg1Raiqa3H3NHMM8lYB2VC/X8bhYMbK9M+nYMDJWPDy0LlYv4UVItPk+q+GrTAD6erf3bNWohnH1mqWhCvHDxtMVsgADAioIhk9wN+HFwEcFsPFxc/rXMEsgjDZdfi/V+Kb1A6GmVcP4awVXYPX5Y5tWsss3ghnzQvLbgA2uSZK6g8JGwY2UHnYkMQ4t7XB4OkWjdoCmoUCywWFDR376cL8HH3rXTdyL3r1xZ6ByVtLd+hvUC6Xn9nCnpp8/FCRUJq0tfdNL+YGc2D1dMtCd8Sw/Vm20RPrAtHXWhQ==
services.tls.certificates.leaf_data.public_key.rsa.exponent AAEAAQ==
services.tls.certificates.leaf_data.public_key.rsa.length 256
services.tls.certificates.leaf_data.public_key.fingerprint 411633c73c2506ef248e81b915fff092f23f999f98c2a97043a66cf6a6b7ab07
services.tls.certificates.leaf_data.signature.self_signed true
services.tls.certificates.leaf_data.signature.signature_algorithm SHA256-RSA
services.tls.server_key_exchange.ec_params.named_curve 23
services.tls.ja3s 303951d4c50efb2e991652225a6f02b1
services.transport_fingerprint.id 72
services.transport_fingerprint.os Ubuntu / Debian / CentOS
services.transport_fingerprint.raw 28960,64,true,MSTNW,1460,false,false
services.transport_protocol TCP
services.truncated false

993/IMAP TCP View Definition

Attribute Value
services.banner * OK [CAPABILITY IMAP4rev1 LITERAL+ SASL-IR LOGIN-REFERRALS ID ENABLE IDLE AUTH=PLAIN AUTH=LOGIN AUTH=DIGEST-MD5 AUTH=CRAM-MD5] Dovecot ready.\r\n
services.banner_hashes sha256:fc8940f7f5af06e9cd3cd6a9afa1817ebd0c8faffcf95b456b827ece6b9d2cdd
services.banner_hex 2a204f4b205b4341504142494c49545920494d41503472657631204c49544552414c2b205341534c2d4952204c4f47494e2d524546455252414c5320494420454e41424c452049444c4520415554483d504c41494e20415554483d4c4f47494e20415554483d4449474553542d4d443520415554483d4352414d2d4d44355d20446f7665636f742072656164792e0d0a
services.certificate 7c51c2378f47cf7734f389a011d136f237a4c25682b01beb8c4c2d69db352bd1
services.extended_service_name IMAPS
services.imap.banner * OK [CAPABILITY IMAP4rev1 LITERAL+ SASL-IR LOGIN-REFERRALS ID ENABLE IDLE AUTH=PLAIN AUTH=LOGIN AUTH=DIGEST-MD5 AUTH=CRAM-MD5] Dovecot ready.\r\n
services.jarm.fingerprint 05d14d20d21d20d05c05d14d05d20da23a7a927f270a23608b3c7a72999cab
services.jarm.cipher_and_version_fingerprint 05d14d20d21d20d05c05d14d05d20d
services.jarm.tls_extensions_sha256 a23a7a927f270a23608b3c7a72999cab
services.jarm.observed_at 2023-02-01T13:38:26.739446810Z
services.observed_at 2023-02-05T20:48:01.837522046Z
services.perspective_id PERSPECTIVE_HE
services.port 993
services.service_name IMAP
services.source_ip 162.142.125.212
services.tls.version_selected TLSv1_2
services.tls.cipher_selected TLS_ECDHE_RSA_WITH_AES_128_GCM_SHA256
services.tls.certificates.leaf_fp_sha_256 7c51c2378f47cf7734f389a011d136f237a4c25682b01beb8c4c2d69db352bd1
services.tls.certificates.leaf_data.names mukachevo-rada.gov.ua
services.tls.certificates.leaf_data.subject_dn C=UA, ST=Default, L=Default, O=Brainy, CN=mukachevo-rada.gov.ua
services.tls.certificates.leaf_data.issuer_dn C=UA, ST=Default, L=Default, O=Brainy, CN=mukachevo-rada.gov.ua
services.tls.certificates.leaf_data.pubkey_bit_size 2048
services.tls.certificates.leaf_data.pubkey_algorithm RSA
services.tls.certificates.leaf_data.tbs_fingerprint efbb14bd63b4a54b87cd062d46c55e8955075e852850395b5be181b1221775d5
services.tls.certificates.leaf_data.fingerprint 7c51c2378f47cf7734f389a011d136f237a4c25682b01beb8c4c2d69db352bd1
services.tls.certificates.leaf_data.issuer.common_name mukachevo-rada.gov.ua
services.tls.certificates.leaf_data.issuer.locality Default
services.tls.certificates.leaf_data.issuer.organization Brainy
services.tls.certificates.leaf_data.issuer.province Default
services.tls.certificates.leaf_data.issuer.country UA
services.tls.certificates.leaf_data.subject.common_name mukachevo-rada.gov.ua
services.tls.certificates.leaf_data.subject.locality Default
services.tls.certificates.leaf_data.subject.organization Brainy
services.tls.certificates.leaf_data.subject.province Default
services.tls.certificates.leaf_data.subject.country UA
services.tls.certificates.leaf_data.public_key.key_algorithm RSA
services.tls.certificates.leaf_data.public_key.rsa.modulus yCdlXW/bKU+MgdstEUKsOCd11PNu1AdiCaOB90xcChSEqezwlg1Raiqa3H3NHMM8lYB2VC/X8bhYMbK9M+nYMDJWPDy0LlYv4UVItPk+q+GrTAD6erf3bNWohnH1mqWhCvHDxtMVsgADAioIhk9wN+HFwEcFsPFxc/rXMEsgjDZdfi/V+Kb1A6GmVcP4awVXYPX5Y5tWsss3ghnzQvLbgA2uSZK6g8JGwY2UHnYkMQ4t7XB4OkWjdoCmoUCywWFDR376cL8HH3rXTdyL3r1xZ6ByVtLd+hvUC6Xn9nCnpp8/FCRUJq0tfdNL+YGc2D1dMtCd8Sw/Vm20RPrAtHXWhQ==
services.tls.certificates.leaf_data.public_key.rsa.exponent AAEAAQ==
services.tls.certificates.leaf_data.public_key.rsa.length 256
services.tls.certificates.leaf_data.public_key.fingerprint 411633c73c2506ef248e81b915fff092f23f999f98c2a97043a66cf6a6b7ab07
services.tls.certificates.leaf_data.signature.self_signed true
services.tls.certificates.leaf_data.signature.signature_algorithm SHA256-RSA
services.tls.server_key_exchange.ec_params.named_curve 23
services.tls.ja3s 303951d4c50efb2e991652225a6f02b1
services.transport_protocol TCP
services.truncated false

995/POP3 TCP View Definition

Attribute Value
services.banner +OK Dovecot ready.\r\n
services.banner_hashes sha256:095c6dbf7d6290d9c885271a78f82e11a7df7c9a8733d4e13236b47608e527c4
services.banner_hex 2b4f4b20446f7665636f742072656164792e0d0a
services.certificate 7c51c2378f47cf7734f389a011d136f237a4c25682b01beb8c4c2d69db352bd1
services.extended_service_name POP3S
services.observed_at 2023-02-05T07:28:38.597597158Z
services.perspective_id PERSPECTIVE_ORANGE
services.pop3.banner +OK Dovecot ready.\r\n
services.port 995
services.service_name POP3
services.software.uniform_resource_identifier cpe:2.3:o:*:linux:*:*:*:*:*:*:*:*
services.software.part o
services.software.product linux
services.software.source OSI_TRANSPORT_LAYER
services.software.uniform_resource_identifier cpe:2.3:a:dovecot:dovecot:*:*:*:*:*:*:*:*
services.software.part a
services.software.vendor Dovecot
services.software.product Dovecot
services.software.other.family Dovecot
services.software.source OSI_APPLICATION_LAYER
services.source_ip 167.94.145.57
services.tls.version_selected TLSv1_2
services.tls.cipher_selected TLS_ECDHE_RSA_WITH_AES_128_GCM_SHA256
services.tls.certificates.leaf_fp_sha_256 7c51c2378f47cf7734f389a011d136f237a4c25682b01beb8c4c2d69db352bd1
services.tls.certificates.leaf_data.names mukachevo-rada.gov.ua
services.tls.certificates.leaf_data.subject_dn C=UA, ST=Default, L=Default, O=Brainy, CN=mukachevo-rada.gov.ua
services.tls.certificates.leaf_data.issuer_dn C=UA, ST=Default, L=Default, O=Brainy, CN=mukachevo-rada.gov.ua
services.tls.certificates.leaf_data.pubkey_bit_size 2048
services.tls.certificates.leaf_data.pubkey_algorithm RSA
services.tls.certificates.leaf_data.tbs_fingerprint efbb14bd63b4a54b87cd062d46c55e8955075e852850395b5be181b1221775d5
services.tls.certificates.leaf_data.fingerprint 7c51c2378f47cf7734f389a011d136f237a4c25682b01beb8c4c2d69db352bd1
services.tls.certificates.leaf_data.issuer.common_name mukachevo-rada.gov.ua
services.tls.certificates.leaf_data.issuer.locality Default
services.tls.certificates.leaf_data.issuer.organization Brainy
services.tls.certificates.leaf_data.issuer.province Default
services.tls.certificates.leaf_data.issuer.country UA
services.tls.certificates.leaf_data.subject.common_name mukachevo-rada.gov.ua
services.tls.certificates.leaf_data.subject.locality Default
services.tls.certificates.leaf_data.subject.organization Brainy
services.tls.certificates.leaf_data.subject.province Default
services.tls.certificates.leaf_data.subject.country UA
services.tls.certificates.leaf_data.public_key.key_algorithm RSA
services.tls.certificates.leaf_data.public_key.rsa.modulus yCdlXW/bKU+MgdstEUKsOCd11PNu1AdiCaOB90xcChSEqezwlg1Raiqa3H3NHMM8lYB2VC/X8bhYMbK9M+nYMDJWPDy0LlYv4UVItPk+q+GrTAD6erf3bNWohnH1mqWhCvHDxtMVsgADAioIhk9wN+HFwEcFsPFxc/rXMEsgjDZdfi/V+Kb1A6GmVcP4awVXYPX5Y5tWsss3ghnzQvLbgA2uSZK6g8JGwY2UHnYkMQ4t7XB4OkWjdoCmoUCywWFDR376cL8HH3rXTdyL3r1xZ6ByVtLd+hvUC6Xn9nCnpp8/FCRUJq0tfdNL+YGc2D1dMtCd8Sw/Vm20RPrAtHXWhQ==
services.tls.certificates.leaf_data.public_key.rsa.exponent AAEAAQ==
services.tls.certificates.leaf_data.public_key.rsa.length 256
services.tls.certificates.leaf_data.public_key.fingerprint 411633c73c2506ef248e81b915fff092f23f999f98c2a97043a66cf6a6b7ab07
services.tls.certificates.leaf_data.signature.self_signed true
services.tls.certificates.leaf_data.signature.signature_algorithm SHA256-RSA
services.tls.server_key_exchange.ec_params.named_curve 23
services.tls.ja3s 303951d4c50efb2e991652225a6f02b1
services.transport_fingerprint.id 72
services.transport_fingerprint.os Ubuntu / Debian / CentOS
services.transport_fingerprint.raw 28960,64,true,MSTNW,1460,false,false
services.transport_protocol TCP
services.truncated false

2216/SSH TCP View Definition

Attribute Value
services.banner SSH-2.0-OpenSSH_8.2p1 Ubuntu-4ubuntu0.2
services.banner_hashes sha256:9c70451373c78a04dfb6f5d44fde98bb3d2d033a1c3291d4bc3186588592ecc6
services.banner_hex 5353482d322e302d4f70656e5353485f382e327031205562756e74752d347562756e7475302e32
services.extended_service_name SSH
services.observed_at 2023-02-05T13:01:18.041300653Z
services.perspective_id PERSPECTIVE_NTT
services.port 2216
services.service_name SSH
services.software.product openssh
services.software.other.comment Ubuntu-4ubuntu0.2
services.software.source OSI_APPLICATION_LAYER
services.software.uniform_resource_identifier cpe:2.3:o:canonical:ubuntu_linux:20.04:*:*:*:*:*:*:*
services.software.part o
services.software.vendor Ubuntu
services.software.product Linux
services.software.version 20.04
services.software.other.family Linux
services.software.source OSI_APPLICATION_LAYER
services.software.uniform_resource_identifier cpe:2.3:a:openbsd:openssh:8.2:p1:*:*:*:*:*:*
services.software.part a
services.software.vendor OpenBSD
services.software.product OpenSSH
services.software.version 8.2
services.software.update p1
services.software.other.family OpenSSH
services.software.source OSI_APPLICATION_LAYER
services.source_ip 167.248.133.120
services.ssh.endpoint_id.raw SSH-2.0-OpenSSH_8.2p1 Ubuntu-4ubuntu0.2
services.ssh.endpoint_id.protocol_version 2.0
services.ssh.endpoint_id.software_version OpenSSH_8.2p1
services.ssh.endpoint_id.comment Ubuntu-4ubuntu0.2
services.ssh.kex_init_message.kex_algorithms curve25519-sha256
services.ssh.kex_init_message.kex_algorithms [email protected]
services.ssh.kex_init_message.kex_algorithms ecdh-sha2-nistp256
services.ssh.kex_init_message.kex_algorithms ecdh-sha2-nistp384
services.ssh.kex_init_message.kex_algorithms ecdh-sha2-nistp521
services.ssh.kex_init_message.kex_algorithms diffie-hellman-group-exchange-sha256
services.ssh.kex_init_message.kex_algorithms diffie-hellman-group16-sha512
services.ssh.kex_init_message.kex_algorithms diffie-hellman-group18-sha512
services.ssh.kex_init_message.kex_algorithms diffie-hellman-group14-sha256
services.ssh.kex_init_message.host_key_algorithms rsa-sha2-512
services.ssh.kex_init_message.host_key_algorithms rsa-sha2-256
services.ssh.kex_init_message.host_key_algorithms ssh-rsa
services.ssh.kex_init_message.host_key_algorithms ecdsa-sha2-nistp256
services.ssh.kex_init_message.host_key_algorithms ssh-ed25519
services.ssh.kex_init_message.client_to_server_ciphers [email protected]
services.ssh.kex_init_message.client_to_server_ciphers aes128-ctr
services.ssh.kex_init_message.client_to_server_ciphers aes192-ctr
services.ssh.kex_init_message.client_to_server_ciphers aes256-ctr
services.ssh.kex_init_message.client_to_server_ciphers [email protected]
services.ssh.kex_init_message.client_to_server_ciphers [email protected]
services.ssh.kex_init_message.server_to_client_ciphers [email protected]
services.ssh.kex_init_message.server_to_client_ciphers aes128-ctr
services.ssh.kex_init_message.server_to_client_ciphers aes192-ctr
services.ssh.kex_init_message.server_to_client_ciphers aes256-ctr
services.ssh.kex_init_message.server_to_client_ciphers [email protected]
services.ssh.kex_init_message.server_to_client_ciphers [email protected]
services.ssh.kex_init_message.client_to_server_macs [email protected]
services.ssh.kex_init_message.client_to_server_macs [email protected]
services.ssh.kex_init_message.client_to_server_macs [email protected]
services.ssh.kex_init_message.client_to_server_macs [email protected]
services.ssh.kex_init_message.client_to_server_macs [email protected]
services.ssh.kex_init_message.client_to_server_macs [email protected]
services.ssh.kex_init_message.client_to_server_macs [email protected]
services.ssh.kex_init_message.client_to_server_macs hmac-sha2-256
services.ssh.kex_init_message.client_to_server_macs hmac-sha2-512
services.ssh.kex_init_message.client_to_server_macs hmac-sha1
services.ssh.kex_init_message.server_to_client_macs [email protected]
services.ssh.kex_init_message.server_to_client_macs [email protected]
services.ssh.kex_init_message.server_to_client_macs [email protected]
services.ssh.kex_init_message.server_to_client_macs [email protected]
services.ssh.kex_init_message.server_to_client_macs [email protected]
services.ssh.kex_init_message.server_to_client_macs [email protected]
services.ssh.kex_init_message.server_to_client_macs [email protected]
services.ssh.kex_init_message.server_to_client_macs hmac-sha2-256
services.ssh.kex_init_message.server_to_client_macs hmac-sha2-512
services.ssh.kex_init_message.server_to_client_macs hmac-sha1
services.ssh.kex_init_message.client_to_server_compression none
services.ssh.kex_init_message.client_to_server_compression [email protected]
services.ssh.kex_init_message.server_to_client_compression none
services.ssh.kex_init_message.server_to_client_compression [email protected]
services.ssh.kex_init_message.first_kex_follows false
services.ssh.algorithm_selection.kex_algorithm [email protected]
services.ssh.algorithm_selection.host_key_algorithm ecdsa-sha2-nistp256
services.ssh.algorithm_selection.client_to_server_alg_group.cipher aes128-ctr
services.ssh.algorithm_selection.client_to_server_alg_group.mac hmac-sha2-256
services.ssh.algorithm_selection.client_to_server_alg_group.compression none
services.ssh.algorithm_selection.server_to_client_alg_group.cipher aes128-ctr
services.ssh.algorithm_selection.server_to_client_alg_group.mac hmac-sha2-256
services.ssh.algorithm_selection.server_to_client_alg_group.compression none
services.ssh.server_host_key.fingerprint_sha256 e70d7c1dff3bb555da07e2589ea91558bbe43d1ff3ff3c60d978b5b81aff9491
services.ssh.server_host_key.ecdsa_public_key.b WsY12Ko6k+ez671VdpiGvGUdBrDMU7D2O848PifSYEs=
services.ssh.server_host_key.ecdsa_public_key.curve P-256
services.ssh.server_host_key.ecdsa_public_key.gx axfR8uEsQkf4vOblY6RA8ncDfYEt6zOg9KE5RdiYwpY=
services.ssh.server_host_key.ecdsa_public_key.gy T+NC4v4af5uO5+tKfA+eFivOM1drMV7Oy7ZAaDe/UfU=
services.ssh.server_host_key.ecdsa_public_key.length 256
services.ssh.server_host_key.ecdsa_public_key.n /////wAAAAD//////////7zm+q2nF56E87nKwvxjJVE=
services.ssh.server_host_key.ecdsa_public_key.p /////wAAAAEAAAAAAAAAAAAAAAD///////////////8=
services.ssh.server_host_key.ecdsa_public_key.x pwBfTwArd4D8rcM9/YTm6n2GsBVmHUu1bPE0GOMSaAM=
services.ssh.server_host_key.ecdsa_public_key.y Jkgq9D/kh7/QUgnY4pG6LdcHHPN4GM/vCD9IaAxU/3w=
services.ssh.hassh_fingerprint 3ccd1778a76049721c71ad7d2bf62bbc
services.transport_protocol TCP
services.truncated false

4455/SSH TCP View Definition

Attribute Value
services.banner SSH-2.0-OpenSSH_8.2p1 Ubuntu-4ubuntu0.4
services.banner_hashes sha256:e20078bcee530304db53fd8477188794f82ff7a90a872ea40edd2db18f0e4134
services.banner_hex 5353482d322e302d4f70656e5353485f382e327031205562756e74752d347562756e7475302e34
services.extended_service_name SSH
services.observed_at 2023-02-04T12:16:23.259577091Z
services.perspective_id PERSPECTIVE_TATA
services.port 4455
services.service_name SSH
services.software.product openssh
services.software.other.comment Ubuntu-4ubuntu0.4
services.software.source OSI_APPLICATION_LAYER
services.software.uniform_resource_identifier cpe:2.3:o:canonical:ubuntu_linux:20.04:*:*:*:*:*:*:*
services.software.part o
services.software.vendor Ubuntu
services.software.product Linux
services.software.version 20.04
services.software.other.family Linux
services.software.source OSI_APPLICATION_LAYER
services.software.uniform_resource_identifier cpe:2.3:a:openbsd:openssh:8.2:p1:*:*:*:*:*:*
services.software.part a
services.software.vendor OpenBSD
services.software.product OpenSSH
services.software.version 8.2
services.software.update p1
services.software.other.family OpenSSH
services.software.source OSI_APPLICATION_LAYER
services.source_ip 167.94.138.118
services.ssh.endpoint_id.raw SSH-2.0-OpenSSH_8.2p1 Ubuntu-4ubuntu0.4
services.ssh.endpoint_id.protocol_version 2.0
services.ssh.endpoint_id.software_version OpenSSH_8.2p1
services.ssh.endpoint_id.comment Ubuntu-4ubuntu0.4
services.ssh.kex_init_message.kex_algorithms curve25519-sha256
services.ssh.kex_init_message.kex_algorithms [email protected]
services.ssh.kex_init_message.kex_algorithms ecdh-sha2-nistp256
services.ssh.kex_init_message.kex_algorithms ecdh-sha2-nistp384
services.ssh.kex_init_message.kex_algorithms ecdh-sha2-nistp521
services.ssh.kex_init_message.kex_algorithms diffie-hellman-group-exchange-sha256
services.ssh.kex_init_message.kex_algorithms diffie-hellman-group16-sha512
services.ssh.kex_init_message.kex_algorithms diffie-hellman-group18-sha512
services.ssh.kex_init_message.kex_algorithms diffie-hellman-group14-sha256
services.ssh.kex_init_message.host_key_algorithms rsa-sha2-512
services.ssh.kex_init_message.host_key_algorithms rsa-sha2-256
services.ssh.kex_init_message.host_key_algorithms ssh-rsa
services.ssh.kex_init_message.host_key_algorithms ecdsa-sha2-nistp256
services.ssh.kex_init_message.host_key_algorithms ssh-ed25519
services.ssh.kex_init_message.client_to_server_ciphers [email protected]
services.ssh.kex_init_message.client_to_server_ciphers aes128-ctr
services.ssh.kex_init_message.client_to_server_ciphers aes192-ctr
services.ssh.kex_init_message.client_to_server_ciphers aes256-ctr
services.ssh.kex_init_message.client_to_server_ciphers [email protected]
services.ssh.kex_init_message.client_to_server_ciphers [email protected]
services.ssh.kex_init_message.server_to_client_ciphers [email protected]
services.ssh.kex_init_message.server_to_client_ciphers aes128-ctr
services.ssh.kex_init_message.server_to_client_ciphers aes192-ctr
services.ssh.kex_init_message.server_to_client_ciphers aes256-ctr
services.ssh.kex_init_message.server_to_client_ciphers [email protected]
services.ssh.kex_init_message.server_to_client_ciphers [email protected]
services.ssh.kex_init_message.client_to_server_macs [email protected]
services.ssh.kex_init_message.client_to_server_macs [email protected]
services.ssh.kex_init_message.client_to_server_macs [email protected]
services.ssh.kex_init_message.client_to_server_macs [email protected]
services.ssh.kex_init_message.client_to_server_macs [email protected]
services.ssh.kex_init_message.client_to_server_macs [email protected]
services.ssh.kex_init_message.client_to_server_macs [email protected]
services.ssh.kex_init_message.client_to_server_macs hmac-sha2-256
services.ssh.kex_init_message.client_to_server_macs hmac-sha2-512
services.ssh.kex_init_message.client_to_server_macs hmac-sha1
services.ssh.kex_init_message.server_to_client_macs [email protected]
services.ssh.kex_init_message.server_to_client_macs [email protected]
services.ssh.kex_init_message.server_to_client_macs [email protected]
services.ssh.kex_init_message.server_to_client_macs [email protected]
services.ssh.kex_init_message.server_to_client_macs [email protected]
services.ssh.kex_init_message.server_to_client_macs [email protected]
services.ssh.kex_init_message.server_to_client_macs [email protected]
services.ssh.kex_init_message.server_to_client_macs hmac-sha2-256
services.ssh.kex_init_message.server_to_client_macs hmac-sha2-512
services.ssh.kex_init_message.server_to_client_macs hmac-sha1
services.ssh.kex_init_message.client_to_server_compression none
services.ssh.kex_init_message.client_to_server_compression [email protected]
services.ssh.kex_init_message.server_to_client_compression none
services.ssh.kex_init_message.server_to_client_compression [email protected]
services.ssh.kex_init_message.first_kex_follows false
services.ssh.algorithm_selection.kex_algorithm [email protected]
services.ssh.algorithm_selection.host_key_algorithm ecdsa-sha2-nistp256
services.ssh.algorithm_selection.client_to_server_alg_group.cipher aes128-ctr
services.ssh.algorithm_selection.client_to_server_alg_group.mac hmac-sha2-256
services.ssh.algorithm_selection.client_to_server_alg_group.compression none
services.ssh.algorithm_selection.server_to_client_alg_group.cipher aes128-ctr
services.ssh.algorithm_selection.server_to_client_alg_group.mac hmac-sha2-256
services.ssh.algorithm_selection.server_to_client_alg_group.compression none
services.ssh.server_host_key.fingerprint_sha256 6004911f1749170950df4ba5db5801eb82120d40a44444c09e848846ed2bf6fe
services.ssh.server_host_key.ecdsa_public_key.b WsY12Ko6k+ez671VdpiGvGUdBrDMU7D2O848PifSYEs=
services.ssh.server_host_key.ecdsa_public_key.curve P-256
services.ssh.server_host_key.ecdsa_public_key.gx axfR8uEsQkf4vOblY6RA8ncDfYEt6zOg9KE5RdiYwpY=
services.ssh.server_host_key.ecdsa_public_key.gy T+NC4v4af5uO5+tKfA+eFivOM1drMV7Oy7ZAaDe/UfU=
services.ssh.server_host_key.ecdsa_public_key.length 256
services.ssh.server_host_key.ecdsa_public_key.n /////wAAAAD//////////7zm+q2nF56E87nKwvxjJVE=
services.ssh.server_host_key.ecdsa_public_key.p /////wAAAAEAAAAAAAAAAAAAAAD///////////////8=
services.ssh.server_host_key.ecdsa_public_key.x cM+L3jVU0P+8vDRAN997eWW6far5oYrqCI6IKf2Hy90=
services.ssh.server_host_key.ecdsa_public_key.y hSPa91sdfSVfWlcUZfnmTkT0+7kQXOhBoxdTbJHnHIU=
services.ssh.hassh_fingerprint 3ccd1778a76049721c71ad7d2bf62bbc
services.transport_protocol TCP
services.truncated false

7788/SSH TCP View Definition

Attribute Value
services.banner SSH-2.0-OpenSSH_8.2p1 Ubuntu-4ubuntu0.4
services.banner_hashes sha256:e20078bcee530304db53fd8477188794f82ff7a90a872ea40edd2db18f0e4134
services.banner_hex 5353482d322e302d4f70656e5353485f382e327031205562756e74752d347562756e7475302e34
services.extended_service_name SSH
services.observed_at 2023-02-05T21:00:37.739409855Z
services.perspective_id PERSPECTIVE_TATA
services.port 7788
services.service_name SSH
services.software.product openssh
services.software.other.comment Ubuntu-4ubuntu0.4
services.software.source OSI_APPLICATION_LAYER
services.software.uniform_resource_identifier cpe:2.3:o:canonical:ubuntu_linux:20.04:*:*:*:*:*:*:*
services.software.part o
services.software.vendor Ubuntu
services.software.product Linux
services.software.version 20.04
services.software.other.family Linux
services.software.source OSI_APPLICATION_LAYER
services.software.uniform_resource_identifier cpe:2.3:a:openbsd:openssh:8.2:p1:*:*:*:*:*:*
services.software.part a
services.software.vendor OpenBSD
services.software.product OpenSSH
services.software.version 8.2
services.software.update p1
services.software.other.family OpenSSH
services.software.source OSI_APPLICATION_LAYER
services.source_ip 167.94.138.117
services.ssh.endpoint_id.raw SSH-2.0-OpenSSH_8.2p1 Ubuntu-4ubuntu0.4
services.ssh.endpoint_id.protocol_version 2.0
services.ssh.endpoint_id.software_version OpenSSH_8.2p1
services.ssh.endpoint_id.comment Ubuntu-4ubuntu0.4
services.ssh.kex_init_message.kex_algorithms curve25519-sha256
services.ssh.kex_init_message.kex_algorithms [email protected]
services.ssh.kex_init_message.kex_algorithms ecdh-sha2-nistp256
services.ssh.kex_init_message.kex_algorithms ecdh-sha2-nistp384
services.ssh.kex_init_message.kex_algorithms ecdh-sha2-nistp521
services.ssh.kex_init_message.kex_algorithms diffie-hellman-group-exchange-sha256
services.ssh.kex_init_message.kex_algorithms diffie-hellman-group16-sha512
services.ssh.kex_init_message.kex_algorithms diffie-hellman-group18-sha512
services.ssh.kex_init_message.kex_algorithms diffie-hellman-group14-sha256
services.ssh.kex_init_message.host_key_algorithms rsa-sha2-512
services.ssh.kex_init_message.host_key_algorithms rsa-sha2-256
services.ssh.kex_init_message.host_key_algorithms ssh-rsa
services.ssh.kex_init_message.host_key_algorithms ecdsa-sha2-nistp256
services.ssh.kex_init_message.host_key_algorithms ssh-ed25519
services.ssh.kex_init_message.client_to_server_ciphers [email protected]
services.ssh.kex_init_message.client_to_server_ciphers aes128-ctr
services.ssh.kex_init_message.client_to_server_ciphers aes192-ctr
services.ssh.kex_init_message.client_to_server_ciphers aes256-ctr
services.ssh.kex_init_message.client_to_server_ciphers [email protected]
services.ssh.kex_init_message.client_to_server_ciphers [email protected]
services.ssh.kex_init_message.server_to_client_ciphers [email protected]
services.ssh.kex_init_message.server_to_client_ciphers aes128-ctr
services.ssh.kex_init_message.server_to_client_ciphers aes192-ctr
services.ssh.kex_init_message.server_to_client_ciphers aes256-ctr
services.ssh.kex_init_message.server_to_client_ciphers [email protected]
services.ssh.kex_init_message.server_to_client_ciphers [email protected]
services.ssh.kex_init_message.client_to_server_macs [email protected]
services.ssh.kex_init_message.client_to_server_macs [email protected]
services.ssh.kex_init_message.client_to_server_macs [email protected]
services.ssh.kex_init_message.client_to_server_macs [email protected]
services.ssh.kex_init_message.client_to_server_macs [email protected]
services.ssh.kex_init_message.client_to_server_macs [email protected]
services.ssh.kex_init_message.client_to_server_macs [email protected]
services.ssh.kex_init_message.client_to_server_macs hmac-sha2-256
services.ssh.kex_init_message.client_to_server_macs hmac-sha2-512
services.ssh.kex_init_message.client_to_server_macs hmac-sha1
services.ssh.kex_init_message.server_to_client_macs [email protected]
services.ssh.kex_init_message.server_to_client_macs [email protected]
services.ssh.kex_init_message.server_to_client_macs [email protected]
services.ssh.kex_init_message.server_to_client_macs [email protected]
services.ssh.kex_init_message.server_to_client_macs [email protected]
services.ssh.kex_init_message.server_to_client_macs [email protected]
services.ssh.kex_init_message.server_to_client_macs [email protected]
services.ssh.kex_init_message.server_to_client_macs hmac-sha2-256
services.ssh.kex_init_message.server_to_client_macs hmac-sha2-512
services.ssh.kex_init_message.server_to_client_macs hmac-sha1
services.ssh.kex_init_message.client_to_server_compression none
services.ssh.kex_init_message.client_to_server_compression [email protected]
services.ssh.kex_init_message.server_to_client_compression none
services.ssh.kex_init_message.server_to_client_compression [email protected]
services.ssh.kex_init_message.first_kex_follows false
services.ssh.algorithm_selection.kex_algorithm [email protected]
services.ssh.algorithm_selection.host_key_algorithm ecdsa-sha2-nistp256
services.ssh.algorithm_selection.client_to_server_alg_group.cipher aes128-ctr
services.ssh.algorithm_selection.client_to_server_alg_group.mac hmac-sha2-256
services.ssh.algorithm_selection.client_to_server_alg_group.compression none
services.ssh.algorithm_selection.server_to_client_alg_group.cipher aes128-ctr
services.ssh.algorithm_selection.server_to_client_alg_group.mac hmac-sha2-256
services.ssh.algorithm_selection.server_to_client_alg_group.compression none
services.ssh.server_host_key.fingerprint_sha256 6004911f1749170950df4ba5db5801eb82120d40a44444c09e848846ed2bf6fe
services.ssh.server_host_key.ecdsa_public_key.b WsY12Ko6k+ez671VdpiGvGUdBrDMU7D2O848PifSYEs=
services.ssh.server_host_key.ecdsa_public_key.curve P-256
services.ssh.server_host_key.ecdsa_public_key.gx axfR8uEsQkf4vOblY6RA8ncDfYEt6zOg9KE5RdiYwpY=
services.ssh.server_host_key.ecdsa_public_key.gy T+NC4v4af5uO5+tKfA+eFivOM1drMV7Oy7ZAaDe/UfU=
services.ssh.server_host_key.ecdsa_public_key.length 256
services.ssh.server_host_key.ecdsa_public_key.n /////wAAAAD//////////7zm+q2nF56E87nKwvxjJVE=
services.ssh.server_host_key.ecdsa_public_key.p /////wAAAAEAAAAAAAAAAAAAAAD///////////////8=
services.ssh.server_host_key.ecdsa_public_key.x cM+L3jVU0P+8vDRAN997eWW6far5oYrqCI6IKf2Hy90=
services.ssh.server_host_key.ecdsa_public_key.y hSPa91sdfSVfWlcUZfnmTkT0+7kQXOhBoxdTbJHnHIU=
services.ssh.hassh_fingerprint 3ccd1778a76049721c71ad7d2bf62bbc
services.transport_protocol TCP
services.truncated false

40099/SSH TCP View Definition

Attribute Value
services.banner SSH-2.0-OpenSSH_8.2p1 Ubuntu-4ubuntu0.2
services.banner_hashes sha256:9c70451373c78a04dfb6f5d44fde98bb3d2d033a1c3291d4bc3186588592ecc6
services.banner_hex 5353482d322e302d4f70656e5353485f382e327031205562756e74752d347562756e7475302e32
services.extended_service_name SSH
services.observed_at 2023-02-05T13:02:10.377133133Z
services.perspective_id PERSPECTIVE_TATA
services.port 40099
services.service_name SSH
services.software.product openssh
services.software.other.comment Ubuntu-4ubuntu0.2
services.software.source OSI_APPLICATION_LAYER
services.software.uniform_resource_identifier cpe:2.3:o:canonical:ubuntu_linux:20.04:*:*:*:*:*:*:*
services.software.part o
services.software.vendor Ubuntu
services.software.product Linux
services.software.version 20.04
services.software.other.family Linux
services.software.source OSI_APPLICATION_LAYER
services.software.uniform_resource_identifier cpe:2.3:a:openbsd:openssh:8.2:p1:*:*:*:*:*:*
services.software.part a
services.software.vendor OpenBSD
services.software.product OpenSSH
services.software.version 8.2
services.software.update p1
services.software.other.family OpenSSH
services.software.source OSI_APPLICATION_LAYER
services.source_ip 167.94.138.63
services.ssh.endpoint_id.raw SSH-2.0-OpenSSH_8.2p1 Ubuntu-4ubuntu0.2
services.ssh.endpoint_id.protocol_version 2.0
services.ssh.endpoint_id.software_version OpenSSH_8.2p1
services.ssh.endpoint_id.comment Ubuntu-4ubuntu0.2
services.ssh.kex_init_message.kex_algorithms curve25519-sha256
services.ssh.kex_init_message.kex_algorithms [email protected]
services.ssh.kex_init_message.kex_algorithms ecdh-sha2-nistp256
services.ssh.kex_init_message.kex_algorithms ecdh-sha2-nistp384
services.ssh.kex_init_message.kex_algorithms ecdh-sha2-nistp521
services.ssh.kex_init_message.kex_algorithms diffie-hellman-group-exchange-sha256
services.ssh.kex_init_message.kex_algorithms diffie-hellman-group16-sha512
services.ssh.kex_init_message.kex_algorithms diffie-hellman-group18-sha512
services.ssh.kex_init_message.kex_algorithms diffie-hellman-group14-sha256
services.ssh.kex_init_message.host_key_algorithms rsa-sha2-512
services.ssh.kex_init_message.host_key_algorithms rsa-sha2-256
services.ssh.kex_init_message.host_key_algorithms ssh-rsa
services.ssh.kex_init_message.host_key_algorithms ecdsa-sha2-nistp256
services.ssh.kex_init_message.host_key_algorithms ssh-ed25519
services.ssh.kex_init_message.client_to_server_ciphers [email protected]
services.ssh.kex_init_message.client_to_server_ciphers aes128-ctr
services.ssh.kex_init_message.client_to_server_ciphers aes192-ctr
services.ssh.kex_init_message.client_to_server_ciphers aes256-ctr
services.ssh.kex_init_message.client_to_server_ciphers [email protected]
services.ssh.kex_init_message.client_to_server_ciphers [email protected]
services.ssh.kex_init_message.server_to_client_ciphers [email protected]
services.ssh.kex_init_message.server_to_client_ciphers aes128-ctr
services.ssh.kex_init_message.server_to_client_ciphers aes192-ctr
services.ssh.kex_init_message.server_to_client_ciphers aes256-ctr
services.ssh.kex_init_message.server_to_client_ciphers [email protected]
services.ssh.kex_init_message.server_to_client_ciphers [email protected]
services.ssh.kex_init_message.client_to_server_macs [email protected]
services.ssh.kex_init_message.client_to_server_macs [email protected]
services.ssh.kex_init_message.client_to_server_macs [email protected]
services.ssh.kex_init_message.client_to_server_macs [email protected]
services.ssh.kex_init_message.client_to_server_macs [email protected]
services.ssh.kex_init_message.client_to_server_macs [email protected]
services.ssh.kex_init_message.client_to_server_macs [email protected]
services.ssh.kex_init_message.client_to_server_macs hmac-sha2-256
services.ssh.kex_init_message.client_to_server_macs hmac-sha2-512
services.ssh.kex_init_message.client_to_server_macs hmac-sha1
services.ssh.kex_init_message.server_to_client_macs [email protected]
services.ssh.kex_init_message.server_to_client_macs [email protected]
services.ssh.kex_init_message.server_to_client_macs [email protected]
services.ssh.kex_init_message.server_to_client_macs [email protected]
services.ssh.kex_init_message.server_to_client_macs [email protected]
services.ssh.kex_init_message.server_to_client_macs [email protected]
services.ssh.kex_init_message.server_to_client_macs [email protected]
services.ssh.kex_init_message.server_to_client_macs hmac-sha2-256
services.ssh.kex_init_message.server_to_client_macs hmac-sha2-512
services.ssh.kex_init_message.server_to_client_macs hmac-sha1
services.ssh.kex_init_message.client_to_server_compression none
services.ssh.kex_init_message.client_to_server_compression [email protected]
services.ssh.kex_init_message.server_to_client_compression none
services.ssh.kex_init_message.server_to_client_compression [email protected]
services.ssh.kex_init_message.first_kex_follows false
services.ssh.algorithm_selection.kex_algorithm [email protected]
services.ssh.algorithm_selection.host_key_algorithm ecdsa-sha2-nistp256
services.ssh.algorithm_selection.client_to_server_alg_group.cipher aes128-ctr
services.ssh.algorithm_selection.client_to_server_alg_group.mac hmac-sha2-256
services.ssh.algorithm_selection.client_to_server_alg_group.compression none
services.ssh.algorithm_selection.server_to_client_alg_group.cipher aes128-ctr
services.ssh.algorithm_selection.server_to_client_alg_group.mac hmac-sha2-256
services.ssh.algorithm_selection.server_to_client_alg_group.compression none
services.ssh.server_host_key.fingerprint_sha256 e70d7c1dff3bb555da07e2589ea91558bbe43d1ff3ff3c60d978b5b81aff9491
services.ssh.server_host_key.ecdsa_public_key.b WsY12Ko6k+ez671VdpiGvGUdBrDMU7D2O848PifSYEs=
services.ssh.server_host_key.ecdsa_public_key.curve P-256
services.ssh.server_host_key.ecdsa_public_key.gx axfR8uEsQkf4vOblY6RA8ncDfYEt6zOg9KE5RdiYwpY=
services.ssh.server_host_key.ecdsa_public_key.gy T+NC4v4af5uO5+tKfA+eFivOM1drMV7Oy7ZAaDe/UfU=
services.ssh.server_host_key.ecdsa_public_key.length 256
services.ssh.server_host_key.ecdsa_public_key.n /////wAAAAD//////////7zm+q2nF56E87nKwvxjJVE=
services.ssh.server_host_key.ecdsa_public_key.p /////wAAAAEAAAAAAAAAAAAAAAD///////////////8=
services.ssh.server_host_key.ecdsa_public_key.x pwBfTwArd4D8rcM9/YTm6n2GsBVmHUu1bPE0GOMSaAM=
services.ssh.server_host_key.ecdsa_public_key.y Jkgq9D/kh7/QUgnY4pG6LdcHHPN4GM/vCD9IaAxU/3w=
services.ssh.hassh_fingerprint 3ccd1778a76049721c71ad7d2bf62bbc
services.transport_protocol TCP
services.truncated false

40155/SSH TCP View Definition

Attribute Value
services.banner SSH-2.0-OpenSSH_8.2p1 Ubuntu-4ubuntu0.4
services.banner_hashes sha256:e20078bcee530304db53fd8477188794f82ff7a90a872ea40edd2db18f0e4134
services.banner_hex 5353482d322e302d4f70656e5353485f382e327031205562756e74752d347562756e7475302e34
services.extended_service_name SSH
services.observed_at 2023-02-05T13:01:13.206129070Z
services.perspective_id PERSPECTIVE_NTT
services.port 40155
services.service_name SSH
services.software.product openssh
services.software.other.comment Ubuntu-4ubuntu0.4
services.software.source OSI_APPLICATION_LAYER
services.software.uniform_resource_identifier cpe:2.3:o:canonical:ubuntu_linux:20.04:*:*:*:*:*:*:*
services.software.part o
services.software.vendor Ubuntu
services.software.product Linux
services.software.version 20.04
services.software.other.family Linux
services.software.source OSI_APPLICATION_LAYER
services.software.uniform_resource_identifier cpe:2.3:a:openbsd:openssh:8.2:p1:*:*:*:*:*:*
services.software.part a
services.software.vendor OpenBSD
services.software.product OpenSSH
services.software.version 8.2
services.software.update p1
services.software.other.family OpenSSH
services.software.source OSI_APPLICATION_LAYER
services.source_ip 167.248.133.117
services.ssh.endpoint_id.raw SSH-2.0-OpenSSH_8.2p1 Ubuntu-4ubuntu0.4
services.ssh.endpoint_id.protocol_version 2.0
services.ssh.endpoint_id.software_version OpenSSH_8.2p1
services.ssh.endpoint_id.comment Ubuntu-4ubuntu0.4
services.ssh.kex_init_message.kex_algorithms curve25519-sha256
services.ssh.kex_init_message.kex_algorithms [email protected]
services.ssh.kex_init_message.kex_algorithms ecdh-sha2-nistp256
services.ssh.kex_init_message.kex_algorithms ecdh-sha2-nistp384
services.ssh.kex_init_message.kex_algorithms ecdh-sha2-nistp521
services.ssh.kex_init_message.kex_algorithms diffie-hellman-group-exchange-sha256
services.ssh.kex_init_message.kex_algorithms diffie-hellman-group16-sha512
services.ssh.kex_init_message.kex_algorithms diffie-hellman-group18-sha512
services.ssh.kex_init_message.kex_algorithms diffie-hellman-group14-sha256
services.ssh.kex_init_message.host_key_algorithms rsa-sha2-512
services.ssh.kex_init_message.host_key_algorithms rsa-sha2-256
services.ssh.kex_init_message.host_key_algorithms ssh-rsa
services.ssh.kex_init_message.host_key_algorithms ecdsa-sha2-nistp256
services.ssh.kex_init_message.host_key_algorithms ssh-ed25519
services.ssh.kex_init_message.client_to_server_ciphers [email protected]
services.ssh.kex_init_message.client_to_server_ciphers aes128-ctr
services.ssh.kex_init_message.client_to_server_ciphers aes192-ctr
services.ssh.kex_init_message.client_to_server_ciphers aes256-ctr
services.ssh.kex_init_message.client_to_server_ciphers [email protected]
services.ssh.kex_init_message.client_to_server_ciphers [email protected]
services.ssh.kex_init_message.server_to_client_ciphers [email protected]
services.ssh.kex_init_message.server_to_client_ciphers aes128-ctr
services.ssh.kex_init_message.server_to_client_ciphers aes192-ctr
services.ssh.kex_init_message.server_to_client_ciphers aes256-ctr
services.ssh.kex_init_message.server_to_client_ciphers [email protected]
services.ssh.kex_init_message.server_to_client_ciphers [email protected]
services.ssh.kex_init_message.client_to_server_macs [email protected]
services.ssh.kex_init_message.client_to_server_macs [email protected]
services.ssh.kex_init_message.client_to_server_macs [email protected]
services.ssh.kex_init_message.client_to_server_macs [email protected]
services.ssh.kex_init_message.client_to_server_macs [email protected]
services.ssh.kex_init_message.client_to_server_macs [email protected]
services.ssh.kex_init_message.client_to_server_macs [email protected]
services.ssh.kex_init_message.client_to_server_macs hmac-sha2-256
services.ssh.kex_init_message.client_to_server_macs hmac-sha2-512
services.ssh.kex_init_message.client_to_server_macs hmac-sha1
services.ssh.kex_init_message.server_to_client_macs [email protected]
services.ssh.kex_init_message.server_to_client_macs [email protected]
services.ssh.kex_init_message.server_to_client_macs [email protected]
services.ssh.kex_init_message.server_to_client_macs [email protected]
services.ssh.kex_init_message.server_to_client_macs [email protected]
services.ssh.kex_init_message.server_to_client_macs [email protected]
services.ssh.kex_init_message.server_to_client_macs [email protected]
services.ssh.kex_init_message.server_to_client_macs hmac-sha2-256
services.ssh.kex_init_message.server_to_client_macs hmac-sha2-512
services.ssh.kex_init_message.server_to_client_macs hmac-sha1
services.ssh.kex_init_message.client_to_server_compression none
services.ssh.kex_init_message.client_to_server_compression [email protected]
services.ssh.kex_init_message.server_to_client_compression none
services.ssh.kex_init_message.server_to_client_compression [email protected]
services.ssh.kex_init_message.first_kex_follows false
services.ssh.algorithm_selection.kex_algorithm [email protected]
services.ssh.algorithm_selection.host_key_algorithm ecdsa-sha2-nistp256
services.ssh.algorithm_selection.client_to_server_alg_group.cipher aes128-ctr
services.ssh.algorithm_selection.client_to_server_alg_group.mac hmac-sha2-256
services.ssh.algorithm_selection.client_to_server_alg_group.compression none
services.ssh.algorithm_selection.server_to_client_alg_group.cipher aes128-ctr
services.ssh.algorithm_selection.server_to_client_alg_group.mac hmac-sha2-256
services.ssh.algorithm_selection.server_to_client_alg_group.compression none
services.ssh.server_host_key.fingerprint_sha256 e70d7c1dff3bb555da07e2589ea91558bbe43d1ff3ff3c60d978b5b81aff9491
services.ssh.server_host_key.ecdsa_public_key.b WsY12Ko6k+ez671VdpiGvGUdBrDMU7D2O848PifSYEs=
services.ssh.server_host_key.ecdsa_public_key.curve P-256
services.ssh.server_host_key.ecdsa_public_key.gx axfR8uEsQkf4vOblY6RA8ncDfYEt6zOg9KE5RdiYwpY=
services.ssh.server_host_key.ecdsa_public_key.gy T+NC4v4af5uO5+tKfA+eFivOM1drMV7Oy7ZAaDe/UfU=
services.ssh.server_host_key.ecdsa_public_key.length 256
services.ssh.server_host_key.ecdsa_public_key.n /////wAAAAD//////////7zm+q2nF56E87nKwvxjJVE=
services.ssh.server_host_key.ecdsa_public_key.p /////wAAAAEAAAAAAAAAAAAAAAD///////////////8=
services.ssh.server_host_key.ecdsa_public_key.x pwBfTwArd4D8rcM9/YTm6n2GsBVmHUu1bPE0GOMSaAM=
services.ssh.server_host_key.ecdsa_public_key.y Jkgq9D/kh7/QUgnY4pG6LdcHHPN4GM/vCD9IaAxU/3w=
services.ssh.hassh_fingerprint 3ccd1778a76049721c71ad7d2bf62bbc
services.transport_protocol TCP
services.truncated false